Koupě nemovitosti v Rakousku – problematika Hauptwohnsitz

Rekreační vs. hlavní bydlení (Freizeitswohnsitz vs. Hauptwohnsitz) Zájemci o koupi nemovitosti v Rakousku se setkávají s terminologií: hlavní bydlení (Hauptwohnsitz), druhé-rekreační bydlení (Zweitwohnsitz, Freizeitswohnung) a bydlení s rekreačním pronájmem (touristische – oder gebwerbliche Nützung).
Zájemci o koupi nemovitosti v Rakousku se setkávají s terminologií: hlavní bydlení (Hauptwohnsitz), druhé-rekreační bydlení (Zweitwohnsitz, Freizeitswohnung) a bydlení s rekreačním pronájmem (touristische – oder gebwerbliche Nützung). Dříve, než si koupíte nemovitost v Rakousku, musíte si položit otázku, jak vlastně nemovitost chcete užívat. Chcete si koupit nemovitost pro sebe jako druhé bydlení, nebo chcete nemovitost užívat a také ji pronajímat, anebo ji chcete v budoucnosti využívat pro trvalé bydlení?
Druhá otázka pak je, zda nemovitost, kterou si přejete koupit, můžete užívat tak, jak si přejete Vy. Pokud chcete nemovitost pro rekreační bydlení (tedy NE pro hlavní bydlení), pak tato nemovitost musí mít v územním plánu uvedeno druhý domov (Zweiwohnsitz) anebo musí být povolen rekreační pronájem. A právě tento bod je nutné zdůraznit, jelikož ne všechny nemovitosti v Rakousku mohou být využívány pro rekreační bydlení nebo turistický pronájem. Pokud pro (Vámi uvažovanou) nemovitost není povolen způsob užívání, který si přejete Vy, nesmíte nemovitost využívat jinak.
Podmínky se liší podle jednotlivých spolkových zemí (Bundesländer), a také způsob kontroly se liší země od země.

„Auf die Nütznug kommt es an“

V Rakousku je proto vždy nutné vědět, jakým způsobem smíte Vámi uvažovanou nemovitost užívat (Nützung). V Rakousku se používají tři kategorie způsobů užívání nemovitosti:
• Rekreační oblast – komerční využití (Erholungsgebiet – Gewerbliche Nützung) Nemovitosti této kategorie mají povinnost turistického pronájmu. Téměř všechny projekty, které nabízí trh s nemovitostmi k pronájmu, nabízí vlastníkům rozšířené možnosti vlastního užívání takové nemovitosti, nicméně jste povinni ji pronajímat a nesmíte zde bydlet trvale.
• Druhý domov – rekreační rezedince (Zweitwohnsitz – Freizeitwohnsitz) Pokud je nemovitost vedena v této kategorii, můžete ji zpravidla volně využívat pro rekreační bydlení, a to bez povinnosti pronájmu. Nicméně i zde se mohou podmínky užívání ještě lišit, podle přístupu příslušné obce.
• Hlavní sídlo (Hauptwohnsitz) Taková nemovitost je považována za hlavní sídlo, tedy takové místo, kde se soustředí Váš sociální a ekonomický život (Mittelpunkt der Lebensbeziehungen). V jiném případě se jedná o další bydlení (rezidence) (Wohnsitz) anebo o druhé bydlení. Kontrolní kritéria hlavního sídla (Hauptwohnsitz): – délka pobytu – místo bydlení partnerky a dětí – místo leží v blízkosti místa pracovní činnosti anebo místa studia.
Pokud výše uvedená kontrolní kritéria platí pro více nemovitostí k bydlení (Wohnsitze), pak se za hlavní sídlo (Hauptwohnsitz) považuje ta nemovitost, která je s Vaším životem nejvíce spojená. Můžete v Rakousku pochopitelně vlastnit více nemovitostí k bydlení, nicméně hlavní sídlo (Hauptwohnsitz) smíte mít pouze jedno. I zde existují výjimky – např. v Salzburgerland v oblasti (i v kategorii Hauptwohnsitz), kde vlastníci nemovitostí provozovali turistický pronájem před datem 01.01.2018, lze s turistickým pronájmem pokračovat. Proto je nutné možnosti vždy ověřit předem a pro každou nemovitost zvlášť.